Veel strijd tijdens lijsttrekkersdebat in Ternaard

Ternaard -  In dorpshuis Tunawerth in Ternaard werd donderdag een lijsttrekkersdebat gehouden: 'Dongeradeel Kiest verkiezingsdebat van de dorpen'. 

Deze avond werd georganiseerd door dorpsbelang Ternaard en stond onder leiding van Marinus Tabak, oud VVD raadslid van de gemeente Dongeradeel. Bezuinigen en investeren Na een korte introductie van de partijen werd er gedebatteerd aan de hand van het thema: Bezuinigen en investeren in de toekomst. Zo werd door de meeste partijen opgemerkt dat bezuinigen echt moet. Kootje Klinkenberg voegde daar namens de PcdA aan toe dat daarnaast geld moet worden vrijgemaakt voor niet wettelijke, bijzondere taken van de gemeente. Dit gaf bij de VVD, bij monde van Anton van der Aar, wat frevel. De VVD wil alleen de kerntaken van de gemeente nog laten uitvoeren. Daarnaast willen verschillende partijen bezuinigen op het ambtelijk apparaat, wat door de tegenstanders werd opgemerkt als lastenverzwaring voor de burger. Schrappen Súd Ie project Ook de inzet van sociaal werkvoorzieningschap NEF werd onder de loep genomen. Deze werknemers moeten volgens Pytsje de Graaf van het FNP meer worden ingezet bij werkzaamheden van de gemeente Dongeradeel. Een bezuiniging die volgens Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal meteen kan worden ingevoerd is het schrappen van het Súd Ie project. Investeren wordt door Lijst50, van Lammert Dijkstra, gedaan op de sportvoorzieningen. Kloof tussen burger en gemeente Hierna kon het publiek vragen stellen. Op de vraag of de politiek de OZB ook gaat verhogen kozen alle partijen voor NEE uitgezonderd de CU. Rein Ferwerda meldde: ,,De inflatieverhoging voor de komende jaren wordt doorgevoerd in de OZB, dus er is sprake van verhoging." Volgens de enige lokale partij van Dongeradeel, ABD met lijsttrekker Pieter Braaksma, moet er geen direct geld gegenereerd worden maar moet dit gefaciliteerd worden via de ondernemers. Uit het publiek kwam de vraag waarom de burger zo lang moet wachten op antwoord van de gemeente bij bouwaanvragen. Volgens Esther Hanemaaijer van het CDA is de kloof tussen de gemeente en burger te groot geworden; dat bevordert de behandeling van bijvoorbeeld bouwaanvragen niet. Het CDA gaat met de ondernemer en aanvrager in gesprek over hoe dit op telossen. Wethouder van der Ploeg (CDA) heeft daarin ook een grote rol. Andere partijen pleiten voor het afschaffen van 'nutteloze regeltjes' en de welstandcommissie Hus en Hiem. Strijd rond stellingen Na de pauze nu werd in 'Engelse stijl' gedebatteerd. De lijsttrekkers kozen aan de hand van stellingen aangedragen door het publiek, voor of tegen een stelling. Ook mochten ze hun motivatie toelichten, waarbij ingrijpen door de andere partijen was toegestaan. De stellingen: Door bezuinigingen op het jeugdwerk keren jongeren de legale onderkomens de rug toe en kiezen weer voor illegale onderkomens; Vrij parkeren in Dokkum; Meer sociale woningbouw in de dorpen; Minder investeren in Dokkum en meer in de dorpen. Het debat rond de stellingen leverde veel strijd op tussen de politici. Op de vraag of politici zelf ook konden bijdrage aan het realiseren van de 2.5 miljoen euro bezuinigingen, vertelden ze het publiek dat ze efficiënter gaan werken in de raad; meer doen en luisteren en minder praten. Fusie noordelijke gemeenten Om de kosten helemaal te drukken willen alle partijen aansturen op het fuseren van de vier noordelijke gemeentes, en wel binnen vier jaar.  Met deze woorden werd de debatavond gesloten door Marinus Tabak. Nog drie debatavonden De lijsttrekkers gaan zich nu klaar maken voor nog drie debatavonden: op maandag 10 maart het debat van Handel en Industrie in Dokkum, de Debatavond van de gemeente Dongeradeel op donderdag 13 maart, en de RTVNOF debatochtend in het gemeentehuis tijdens de Weekend Nieuwsshow op 15 maart, tussen 11.00 en 14.00 uur. Foto's: Bote Sape Schoorstra