Controle op inbraakveiligheid woningen

Driezum - /DE WESTEREEN - In Driezum, Wâlterswâld en De Westereen hebben agenten, wethouders en medewerkers van de gemeente Dantumadiel woensdag gecontroleerd of woningen niet te makkelijke doelwitten waren voor inbrekers.

Op plaatsen waar het voor inbrekers eenvoudig was om in te breken werd een goed gesprek aangegaan met de bewoners. Bij huizen waar de bewoners niet thuis waren, werd een actievoetje achtergelaten. In totaal werden 217 woningen, 42 losse bijgebouwen, 64 fietsen en 193 auto’s gecontroleerd. De acties werd door de bewoners als positief ervaren. De actie was in samenwerking met woningbouwvereniging Thús wonen en dorpsbelang Driezum.