Vernieuwde kantine sporthal De Fûgelkamp Harkema geopend

HARKEMA - Wethouder Marten van der Veen van de gemeente Achtkarspelen heeft donderdagmiddag de vernieuwde kantine van sporthal De Fûgelkamp in Harkema geopend.

In de afgelopen jaren is er heel wat veranderd aan de Harkemaster sporthal. Zo heeft peuterspeelzaal De Wâldpykjes onderdak in de accommodatie gekregen. Hierdoor moesten de kantine en de beheerders- en opslagruimten verbouwd worden. Deze werkzaamheden zijn nu afgerond.

Actie

In zijn toespraak ging Van der Veen onder meer in op de ontstaansgeschiedenis van de sporthal in Harkema. Volop actie vanuit het dorp zorgde ervoor dat de voorziening er uiteindelijk kwam. Realisatie was door velen niet verwacht, maar het doorzettingsvermogen van de Harkemasters en de creativiteit die bij de uitvoering van de plannen werd gelegd leidde toch tot een sporthal, zo memoreerde Van der Veen.

Rijkelijk bedeeld

De gemeente Achtkarspelen is met drie sporthallen rijkelijk bedeeld. Gelet op de bevolkingsomvang van de gemeente - circa 28.000 inwoners - is dat aantal niet reëel, is een veelgehoorde mening. De bezettingsgraad van de sporthallen in Buitenpost en Surhuisterveen is, mede door het voortgezet onderwijs in deze beide dorpen, zeer hoog. In De Houtmoune in Buitenpost is volgens wethouder Van der Veen zelfs sprake van een honderd procent bezetting. Bibliotheek In De Fûgelkamp in Harkema is sprake van een lagere bezettingsgraad: circa zeventig procent. De komst van peuterspeelzaal De Wâldpykjes vormt dan ook een welkome aanvulling voor de accommodatie. Decennia lang was de peuterspeelzaal gehuisvest in een noodgebouw aan de Fiifhuzen. Na het opheffen van de bibliotheekvestiging in Harkema trok De Wâldpykjes in dit onderkomen. Het Centrumplan was er de oorzaak van dat de peuters opnieuw moesten verkassen. Op initiatief van Plaatselijk Belang Harkema kregen ze een plekje in de sporthal.

Tennisbanen

Wat Plaatselijk Belang Harkema betreft worden er meer voorzieningen rond De Fûgelkamp bijeengebracht. Zo is de bedoeling dat de tennisbanen ook bij de sporthal komen. Het tenniscomplex zit momenteel aan de Nijebuorren. Op deze plek ziet Harkema graag woningen voor ouderen verrijzen. Foto’s: Atze H. van der Ploeg