Voedselbank Achtkarspelen constateert zorgelijke groei

Surhuisterveen - SURHUISTERVEEN - De Stichting Voedselbank Achtkarspelen (SVA) constateert met grote zorg de snelle toename van het aantal cliënten dat gebruik moet maken van de voedselbank.

Voorzitter Sytze van der Velde: ,,Yn 2009 binne wy begûn mei 7 klanten en no sitte wy al boppe de 90. Dit is fansels gjin goede ûntwikkeling en meinammen net foar de minsken, dy't elke 14 dagen by ús oanklopje foar de needsaaklike help. It giet dúdlik net goed yn ús lân mei in grut tal minsken.” Uitdeelruimte beperkt Eén en ander heeft ook gevolgen voor de organisatie van de voedselbank. Door het grote aantal cliënten dreigen er organisatorische en logistieke problemen te ontstaan. Door het toegenomen aantal klanten wordt de uitdeelruimte in het gebouw De Bining in Surhuisterveen enigszins beperkt. Het is misschien nodig om meer ruimten te benutten of om de groep cliënten te splitsen en over te gaan op een uitdeling per week in plaats van eens per 14 dagen, aldus Van der Velde. Voedselaanbod probleem Overwegingen die in het bestuur de volle aandacht hebben en waar op afzienbare tijd een besluit over genomen moet worden. De groei van het aantal cliënten vraagt ook om een groter aanbod van voedsel. Een ander probleem waar de voedselbank tegenaan loopt. Ook omdat dit aanbod afgenomen is, hoewel de Stichting Voedselbank Achtkarspelen uiterst tevreden is over de steun die de voedselbank uit alle lagen van de bevolking krijgt. Kerken, maatschappelijke instellingen, bedrijven, maar ook scholen en particulieren steunen regelmatig met geld en voedsel de voedselbank. Lichtpuntjes ,,Dat docht goed en jout ús de moed om troch te gean. Dêrom wol ik eltsenien dy't ús helpt dêrfoar tige hertlik betankje”, aldus voorzitter Van der Velde. Er zijn nog een paar lichtpuntjes: door samen te werken met de Stichting Jarige Job (SJJ) en het Jeugdsportfonds (JSF) zorgt de voedselbank ervoor dat kinderen van klanten een leuk verjaardagsfeestje kunnen geven of kunnen deelnemen aan een geliefde sport. De SVA-voorzitter laat er geen twijfel over bestaan dat het bestuur erg ingenomen is met de geweldige inzet van alle vrijwilligers van de voedselbank: ,,Sûnder ús frijwilligers soe it neat wurde en koe de voedselbank net bestean en sa goed draaie.”  Op de foto De Voedselbank van Achtkarspelen krijgt ook wel eens bezoek van politieke partijen. Zo staat op deze foto het bestuur en de fractie van de PvdA Achtkarspelen, die de Voedselbank een cheque van honderd euro aanbieden.