Basisschool De Wâldiik in Boelenslaan verhuist

Boelenslaan - BOELENSLAAN - Basisschool De Wâldiik in Boelenslaan verhuist eind dit jaar naar een andere locatie: de voormalige Jan van Zuilenskoalle.

Uit onderzoek is gebleken dat dit de meest geschikte locatie is voor de samenwerkingsschool. Deze locatie heeft ook de voorkeur van het schoolbestuur en het college van burgemeester en wethouders. Samenwerkingsschool Met ingang van 1 augustus 2013 zijn christelijke basisschool De Stile en de openbare basisschool de Jan van Zuilenskoalle samen verder gegaan onder een nieuwe naam: de Wâldiik. Dankzij de samenwerking kan de kwaliteit op de lange termijn gewaarborgd blijven. De samenwerkingsschool is gestart in het gebouw van De Stile. Het schoolbestuur heeft een plan gemaakt voor de huisvesting op de lange termijn. Jan van Zuilenskoalle geschikt Onderwijsbureau Meppel is gevraagd een locatie-onderzoek te verrichten waarbij beide schoollocaties met elkaar zijn vergeleken. Hieruit blijkt dat de Jan van Zuilenskoalle de meest geschikte locatie is voor de samenwerkingsschool. De Jan van Zuilenskoalle moet verbouwd worden zodat het gebouw functioneel en toekomstbestendig is. Hierdoor kan ook invulling worden gegeven aan de behoeftes van de verschillende levensovertuigingen en het toenemend aantal leerlingen. Interne verbouwing Het schoolbestuur wil onder andere de voormalige school uitbreiden, een interne verbouwing realiseren, het gebouw geschikt maken zodat vorm en inhoud gegeven kan worden aan het onderwijskundige concept (verschillende ateliers in een gemeenschappelijke grote ruimte), esthetische en energetische maatregelen nemen (isolatie en ventilatie) en achterstallig onderhoud aan de berging en het plein uitvoeren. Drie ton nodig De gemeenteraad is gevraagd €300.000 beschikbaar te stellen. De raad neemt 6 maart een besluit.
Op de foto's De leerlingen van groep 3 en 4 van De Wâldiik nemen alvast een kijkje bij hun toekomstige onderkomen. Foto's: Atze H. van der Ploeg