Busch: ‘Dokkumers moeten trots zijn op hun stad'

Dokkum - DOKKUM - Olaf Busch mag het komende jaar nog even doorgaan als binnenstadsmanager van Dokkum. Gelukkig maar, want hij heeft nog genoeg plannen om Dokkum levendig te houden en op de kaart te zetten.

Door de opkomst van internetwinkels, de economische omstandigheden, schaalvergroting en vergrijzing in deze regio moet er actie worden ondernomen. Met de samenwerking tussen gemeente en ondernemers is een belangrijke eerste stap gezet. Busch treedt daarbij op als extern onafhankelijk adviseur. ,,Dit zie je niet meteen op straat, maar het is wel heel belangrijk dat beide partijen naar elkaar luisteren en begrip hebben voor elkaars standpunt. Dat is gelukt'', aldus Busch. De werkgroep binnenstadsmanagement, bestaande uit ondernemers, de stichting stadsmarketing, de vastgoedsector en de gemeente Dongeradeel, heeft inmiddels een plan opgesteld om de binnenstad van Dokkum verder te versterken. ,,Er is duidelijk draagvlak voor dit plan. Dat bleek wel tijdens de opschoondag vlak voor de kerst, waarbij tientallen inwoners en ondernemers in gele hesjes de stad lieten blinken. Een prachtig initiatief.''
Kernwinkelgebied Belangrijk onderdeel van het plan is het aanwijzen van een compacter kernwinkelgebied. De werkgroep heeft gekozen voor de Koornmarkt, de Breedstraten met als hoogtepunt het zicht op het water vanaf de Zijl en de Diepswal en dan via de Hoogstraat weer terug naar de Waagstraat. Het is volgens de binnenstadsmanager wel belangrijk om de straten die daar buiten vallen (Markt, Boterstraat, Nauwstraat en Dockumer Sluys) een toekomst bestendige invulling te geven. Busch: ,,Dat deel van de stad moet wel levendig blijven, maar dan op een andere manier. Wellicht moeten de huurprijzen van de panden dan omlaag om het betaalbaar te houden. Bovendien moeten bestaande winkeliers geholpen worden bij het vestigen of verhuizen naar een geschiktere locatie, als zij dat willen. Tot nu toe hebben we nog geen ondernemers buiten het kerngebied horen klagen. De meesten zien de noodzaak er denk ik wel van in.'' Bolwerken Het geheim van Dokkum is volgens de binnenstadsmanager de bijzondere historische ambiance. Als symbool voor de historische binnenstad is gekozen voor de bolwerken. ,,We hebben goed nagedacht hoe we Dokkum neer moeten zetten: als Elfstedenstad of Bonifatiusstad? Uiteindelijk zijn we uitgegaan van de belangrijkste doelgroep en dat is niet de toerist, maar de bewoner. Want als de Dokkumer zelf niet positief naar zijn of haar eigen stad kijkt, dan zal het ook nooit lukken om de toerist een goed gevoel te geven. Inwoners van Dokkum zijn het meest trots zijn op de historische binnenstad met als beeldbepalend element de bolwerken. Het voordeel van de bolwerken als symbool voor de stad is dat je niet steeds acties hoeft te organiseren om te laten zien dat het er is, zoals bijvoorbeeld bij oesters. Nee, de bolwerken zijn er altijd.'' Geheim ,,Een echte slogan is er niet, maar het is de bedoeling dat ondernemers bij alle activiteiten de historische binnenstad Dokkum binnen de bolwerken promoten, zodat mensen het op een gegeven moment gaan zingen. Met al deze initiatieven kunnen we een goed product leveren, namelijk een bijzondere stad, met mooie winkels, leuke horeca en mensen die bezoekers vriendelijk te woord staan. Daarmee kunnen wij ons onderscheiden van shoppen via internet. We moeten trots zijn op de stad en de streek er om heen. Want Dokkum staat niet op zichzelf. De stad heeft de streek nodig om te overleven en andersom. Promotie van de stad is essentieel, ook via internet en social media. Want zonder promotie ervan, blijft Dokkum een te goed bewaard geheim.'' Voor het complete interview, zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van maandag 10 februari 2014.