Cheque van Vrouwen van Nu voor Diabetes Fonds

Augustinusga - De afdeling Augustinusga/Gerkesklooster van Vrouwen van Nu overhandigde tijdens haar nieuwjaarsbijeenkomst een cheque aan het Diabetes Fonds.

De Vrouwen van Nu haalden geld op tijdens een verkoopmiddag in november. Lia van Nieuwenhoven, contactpersoon in de drie noordelijke provincies, vertelde over de werkzaamheden van het Diabetes Fonds. Voorlichting en onderzoek zijn daarvan de belangrijkste activiteiten. Voorlichting over voeding en leefstijl en onderzoek naar een beter leven met diabetes, maar ook om complicaties te voorkomen. Een deel van de opbrengst wordt hiervoor gebruikt. Op de foto: Voorzitter Wietske Elzinga (rechts) overhandigt de symbolische cheque aan Lia van Nieuwenhoven van het Diabetes Fonds.