Engwierum heeft nu eigen ijsbaan

Engwierum - ENGWIERUM - Het dorp Engwierum heeft vanaf nu een eigen ijsbaan. De afgelopen 138 jaar was het dorp voor de schaatssport aangewezen op de ijsbaan in Dokkumer Nieuwe Zijlen.

Voorzitter Gerrit Boersma sprak van een historisch moment in het 138 jarig bestaan van ijsclub ‘Strijdlust'. Met hulp van de gemeente Dongeradeel, aannemersbedrijf Kramer uit Metslawier en vele vrijwilligers is de ijsbaan met een lengte van 280 meter gerealiseerd op het sportveld aan de Lytse Wei. Jan Anne Botma IJsclub ‘Strijdlust' telt 150 leden. Om de financiering rond te krijgen zijn er vele renteloze aandelen verkocht, waarvan Jan Anne Botma de grote inspirator was. Aan hem daarom de eer de ijsbaan al roeiend officieel te openen.