Tweede Kamerleden PvdA praten over molen Burum

Kollum - Het statusverlies van de molen in Burum zal zaterdag met de Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Hans Spekman worden besproken. 

Sjoerd Keizer (PvdA) maakte hiervan donderdag gewag in de raadscommissie, nadat burgemeester Bilker zich uitermate bezorgd toonde over de afwijzing door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De dienst vindt dat de molen na de wederopbouw niet meer een historische waarde vertegenwoordigt en evenmin een emotionele. De hoop van de gemeente is nu gevestigd op de Raad voor Cultuur die de situatie aan de minister kan voor- en uitleggen. Als de minister de monumentale status eveneens niet meer ziet zitten, heeft het onderhoud van de molen scherpe gevolgen voor de gemeente. ,,Yn dit stik fan saken moatte jo noait in bedrach foar ûnderhâld neame, want wy binne noch yn ûnderhanneling”, aldus Bilker. De beheersstichting gaat er vanuit dat de overheid bijspringt, omdat het onderhoud ook voor soortgelijke projecten wordt bekostigd.