Rozendal en Tjeerdsma in de prijzen bij KFFB

Dokkum - DOKKUM/MARRUM - Anders Rozendal uit Dokkum en Marrumer Rommert Tjeerdsma vielen zaterdag twee keer in prijzen bij de Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB).

Tijdens de jaarvergadering van de KFFB werd in Leeuwarden bekend gemaakt dat van Rozendal en Tjeerdsma dit jaar een boek uitkomt en van beiden ook een verhaal wordt opgenomen in de extra uitgave bij het tachtigjarig bestaan van de KFFB. Na de noodkreet van de KFFB van vorig jaar dat er te weinig manuscripten werden ingeleverdom nog langer drie romans uit te geven voor de leden, kon het bestuur voor dit jaar kiezen uit maar liefst 15 inzendingen. ,,De KFFB kin hjirmei wer goed foar de dei komme'', zei Pytsje de Graaf (Ternaard) van de commissie die de manuscripten beoordeelt. Bekroond werd de inzending ‘Ferliezers' van Rommert Tjeerdsma uit Marrum, die in februari al verschijnt. Van Anders Minnes Rozendal koos de jury voor ‘It Sunhousemystearje' en daarmee verschijnt van deze Dokkumer in mei het veertiende KFFB-boek. In september komt de debuutroman ‘It gouden earizer' uit van Nelly Jongsma-de Jong uit Mildam. Dogeneaten De verhalenwedstrijd die de KFFB vorig jaar uitschreef, leverde 19 inzendingen op en daarvan worden bij het jubileum eind dit jaar acht verhalen gebundeld. De eerste prijs werd toegekend aan Dokkumer Anders Rozendal met zijn verhaal ‘Dogeneaten'. Tweede werd Auck Peanstra (Bitgummole) met ‘De foto' en Wietske Bakker uit Nijlân kreeg de derde prijs voor haar verhaal ‘De piano'. Een eervolle vermelding was er voor een verhaal van Pieter Breuker (Leeuwarden), Yttje Cnossen (Drachten), Ytsje Hettinga (Koudum), Grytsje Kingma (Sint Johannesga) en Rommert Tjeerdsma uit Marrum. Naast de verhalenbundel en drie ledenboeken, komt de jarige KFFB ook nog met een gebedenbundel van Anselm Grün. In het Fries én Nederlands vertaalde gebeden van deze Duitse Benedictijnerpater verschijnen eind dit jaar. ,,In bondel om stil fan te wurden en om yn dy stilte Gods Wurd yn jo op te nimmen'', zei De Graaf.
Op de foto: Pytsje de Graaf feliciteert de bekroonde schrijversAnders Rozendal, Rommert Tjeerdsma en Nelly Jongsma-de Jong, met links Tineke de Jager-van der Zee die in de bloemen wordt gezet voor haar roman die al in september verscheen bij de KFFB. FOTO BRAM BURUMA