Actie voor de Sionsberg in de raadszaal van Dongeradeel

Dokkum - DOKKUM - De actiegroep Red de Sionsberg grijpt de extra raadsvergadering van donderdagavond aan om nog een keer actie te voeren voor het behoud van het Dokkumer ziekenhuis.

In de vergadering, die om half acht begint in het gemeentehuis, worden aan de raad de resultaten gepresenteerd van het feitenonderzoek. Daarin heeft onderzoeksbureau Bon vastgelegd hoe de gang van zaken is geweest rond de dreigende sluiting van de geboortezorg.
De actiegroep heeft goede hoop dat de resultaten van dit onderzoek voor de verzekeraar De Friesland-Achmea en de gezondheidsinspectie het IGZ aanleiding zullen zijn om toch de geboortezorg in een bepaalde vorm voort te zetten in De Sionsberg. De actiegroep roept de bewoners van de regio op om aanwezig te zijn bij deze openbare raadsvergadering. ,,De toekomst van De Sionsberg is voor ons allen van groot belang, daarom moeten er zoveel mogelijk mensen komen'', aldus Klaas Martens van de actiegroep. Bij de foto's: Een protestmars van Red de Sionsberg trok in december nog duizenden mensen naar het centrum van Dokkum. FOTO'S FOKKE WESTER