Indrukwekkende lezing 'Mister Mammoth'

BUITENPOST -  Dick Mol heeft in het tuincafé bij het IJstijdenmuseum in Buitenpost een lezing gehouden  over 'De mammoeten van Orvelte'.

Mol is een amateur-paleozoöloog die wereldwijde bekendheid geniet. Hij is vooral bekend van Discovery Channel vanwege natuurdocumentaires waarbij hij betrokken is geweest. Door de publiciteit kreeg hij de bijnaam 'Mister Mammoth'. Mol houdt zich bezig met het verzamelen, bestuderen van en publiceren over vondsten in de Noordzee van zoogdieren uit de IJstijd in het Pleistoceen. De lezing begon met een aantal beelden van het werk van Dick Mol. Daarna ging de lezing verder, met mooie beelden, over de vondsten bij Orvelte. Er zijn resten gevonden van vier, mogelijk 5 verschillende mammoeten. De vondsten uit 1991 blijken na nader onderzoek bij die uit 2009 te horen. De mammoeten zijn gevonden in de omgeving waar ze hebben geleefd.  Dat is uniek! Zo konden de onderzoekers meer te weten komen over de leefomstandigheden in die tijd. Mammoetbotten worden in Nederland vaker gevonden, maar meestal door zandwinning of door visserij op de Noordzee. Die botten zeggen meestal weinig over het leven en het leefgebied van de mammoeten.