Minder misbruik drank en drugs in Achtkarspelen

Buitenpost - BUIITENPOST Het gebruik van alcohol en drugs in de gemeente Achtkarspelen lijkt af te nemen.

Dat leidt de denktank GAMMA (Grenzen aan Middelen Misbruik Achtkarspelen) af uit signalen van de politie, scholen en Verslavingszorg Noord Nederland. Ook kregen de ziekenhuizen minder te maken met jongeren die door overmatig alcoholgebruik in coma raakten.

Verschillende projecten

Sinds 2011 werkt de denktank aan verschillende projecten. Op alle scholen voor voortgezet onderwijs wordt gewerkt aan het project ‘Gezonde school', de jongerenwerker van de Verslavingszorg wordt meer ingezet en schoolverpleegkundigen hebben op basisscholen voorlichting gegeven aan kinderen uit groep 7. Ouders kregen de cursus ‘Help mijn kind gebruikt'. Ook zijn sinds oktober 2013 in alle dorpen puberavonden gehouden en zijn stagiares benaderd met de vraag wat zij belangrijk en nodig vinden.

Toekomst

In de toekomst blijven veel van deze projecten lopen. Ook wordt hard gewerkt om bij signalen van zorgelijk middelengebruik jongeren zo snel mogelijk in een passend traject te plaatsen. GAMMA is een samenwerkingsverband van onder andere de gemeente, politie, verschillende scholen, Verslavingszorg, jongerenwerk, de GGD en het Centrum van Jeugd en Gezin.