Locaties carbidschieten in Friesland in kaart gebracht

Leeuwarden - Hoor Friesland heeft in kaart gebracht waar op oudejaarsdag met carbid wordt geschoten.

De Belangenbehartiger komt daarmee naar eigen zeggen verschillende slechthorende Friezen tegemoet. ,,Zo kunnen mensen die ernstig last ondervinden van het carbidschieten precies uitzoeken waar dit gebeurt en hebben zij de mogelijkheid om een rustiger plekje op te zoeken de laatste dag van het jaar." Juist vanwege gehoorbeschadiging of door de achteruitgang van het gehoor is bij deze groep vaak sprake van overgevoeligheid voor geluid, aldus Hoor Friesland. ,,Vuurwerk en dan met name het carbidschieten is daarom een hele belasting." De organisatie waarschuwt ten slotte om tijdens het carbidschieten gehoorbescherming te dragen. Klik hier om het overzicht te bekijken.