Gezellig ontbijt voor nieuwe inwoners Achtkarspelen

Buitenpost -  Zo’n 50 nieuwe inwoners van Achtkarspelen waren deze zaterdag al vroeg uit de veren.

De gemeente bood alle nieuwe inwoners die sinds 2011 in Achtkarspelen wonen, een ontbijt aan. Samen met het college en enkele raadsleden en werd er kennisgemaakt en gegeten van een goed verzorgd ontbijt in het tuincafé van De Kruidhof. Welkom  Tijdens het ontbijt heette burgemeester Gerbrandy de belangstellenden een hartelijk welkom en vertelde hij het een en ander over het reilen en zeilen van de gemeente. Ook vertelde hij hoe hij Achtkarspelen heeft ervaren tijdens zijn eerste periode als burgemeester van deze gemeente. Doarpsdichter   Doarpsdichter Ate Grypstra deed ook, samen met zijn vrouw, een passende bijdrage. Hij droeg een aantal gedichten en liedjes voor, waaronder het speciaal voor dit ontbijt geschreven gedicht:   Kom nei de Wâlden   Kom nei de Wâlden Sei master Sytstra Jo witte wol, de dichter fan Smûk Skaadzjend Beamtegrien   Yn de Wâlden moatst wêze Sei master Sytstra Benammen yn de maaimoanne Trefst hjir dan in pronkseal oan   Ja, kom nei de Wâlden Wannear't de sinne skitteret Wannear't alles iepenbarst Wannear't de elzesingels jubelje En de rook fan krekt meand gers Jin de holle dwyl makket   Mar okkerdeis ried ik Fan Bûtenpost Troch Stynsgea Bouwekleaster foarby Nei Droegeham En fierder, al mar fierder   En de rein bûke my tsjin de kop En de wolkens jagen troch de loft En de tûken waarden fan de beammen ropt Nee, master Sytstra, haw ik doe tocht   Moatst hjir wêze wannear't it hjerst is Wannear't de pronkseal oan barrels blaasd wurdt Atst werklik in keardel of in frommes bist Kom dán nei de Wâlden!   Ate Grypstra