Minister Stef Blok komt naar Noordoost-Fryslân

KOLLUM - Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdiensten  brengt maandag 14 oktober een werkbezoek aan Noordoost Fryslân. Noordoost Fryslân is aangemerkt als anticipeerregio, omdat hier wordt ingespeeld op de gevolgen van demografische ontwikkelingen, zoals bevolkingsdaling.

Tijdens het werkbezoek laat de regio zien wat zelf opgepakt wordt, waar de gevolgen van de bevolkingsdaling zichtbaar en voelbaar zijn en waar  rijkssteun noodzakelijk is. Thema’s waarop wordt ingegaan zijn detailhandel, werkgelegenheid, wonen en leefbaarheid. Noordoost Fryslân is de eerste anticipeerregio in Nederland die de minister bezoekt. Sinds kort is Blok, op initiatief van Noordoost Fryslân, in gesprek met de 16 anticipeerregio’s in Nederland, maar heeft ze nog niet eerder bezocht. Bezoek “winkelcentrum Koemarkt” Veenwouden De minister arriveert per bus. Inwoners en ondernemers praten hem onderweg bij over ontwikkelingen in de detailhandel en projecten en initiatieven die hier lopen. Op de Koemarkt vindt een uitleg plaats over de lokale problematiek en oplossingen. Busrit van Veenwouden naar Kollum   Onderweg is aandacht voor de problematiek in de kleine dorpen en landschappelijke schoonheid van het gebied. Er wordt  in de bus gesproken over het thema werkgelegenheid, specifiek jeugdwerkloosheid en ontgroening. Jongeren van het project WerkNOF lichten toe hoe zij zich als afgestudeerde jongeren inzetten voor trainees in Noordoost Friesland. Wandeling door Kollum Súdeast 14.45–15.15 uur  Bezoek woonwijk Kollum Súdeast. Er wordt een korte wandeling gemaakt door de wijk Kollum Súdeast. Deze jaren 40 woonwijk laat goed de huidige problematiek zien. Er zijn 62 woningen gesloopt, en in plaats van de voorgenomen 68 nieuwbouwwoningen is na de bouw van 14 woningen gestopt met de ontwikkeling. Naast deze nieuwe woningen die voldoen aan de huidige kwaliteitseisen zijn gapende lege weilanden. Aan het begin van de wijk staan de oude karakteristieke kleine woningen die op de nominatie voor de sloop staan. Met de uitplaatsing van de bewoners is het hart uit de wijk gehaald. Naast een uitleg door Hotze Mellema van Thus Wonen geeft Sigrid Hoekstra van Woon Friesland een toelichting op de Friese situatie in relatie tot het Rijksbeleid. Zij pleit voor de tijdelijkheid van de verhuurdersheffing. Ook wordt een bezoek gebracht aan de heer en mevrouw V.d. Burg die in één van de nieuwbouwwoningen wonen en uitkijken op het veld waar sloop heeft plaatsgevonden. Zij hebben het gehele proces meegemaakt. Burgemeester Bilker van Kollumerland c.a. gaat in op de problematiek van de leefbaarheid en de ingewikkelde opgave die hier ligt voor de regio. Leefbaarheid platteland
Vanuit Noordoost Fryslân is er de afgelopen maanden veel contact met politiek Den Haag geweest als het gaat om de leefbaarheid op het platteland. In een aantal gebieden in Nederland, waaronder Noordoost Fryslân, verandert de bevolkingsopbouw. Er vindt vergrijzing plaats. Het aandeel jongeren is al kleiner en wordt versterkt doordat jonge mensen en gezinnen wegtrekken. Voorzieningen zoals winkels, sportclubs en scholen zijn steeds moeilijker in stand te houden en er komen meer leegstaande of niet verkochte huizen. Dit leidt er toe dat de leefbaarheid in die gebieden in de knel komt. De gebieden die hiermee te maken krijgen worden ook wel ‘anticipeerregio’s’ genoemd, omdat ze tijdig proberen in te spelen op de gevolgen van deze demografische ontwikkelingen.