Aantal nesten weidevogels gelijk gebleven

Earnewâld - ÂLD - Het aantal nesten van weidevogels is dit jaar zo goed als gelijk aan het aantal vorig jaar. Dit meldt de Bond Friese Vogelwachten.

Dat het aantal gelijk is, is opmerkelijk. De bond ging er vanuit dat er deze zomer minder nesten zouden zijn vanwege het koude voorjaar. De vogels lijken zich echter te hebben aangepast en maakten de aanvankelijke achterstand in de afgelopen maanden goed. Er zat zelfs een licht stijgende lijn in het aantal nesten. ,,Het is nog te vroeg om de vlag te hijsen", stelt BFVW voorzitter Rendert Algra ,,Als BFVW hopen we uiteraard dat deze kanteling doorzet." De afgelopen maanden werden door de bond de nesten van de kievit, grutto, scholekster en tureluur geteld. Daarbij sprong vooral de scholekster eruit. Van deze vogel werden dit jaar bijna duizend meer nesten gevonden dan vorig jaar.