Dantumadiel en Tytsjerksteradiel hoog op MKB-ranglijst

Damwâld - ÂLD - De gemeenten Tytsjerskteradiel en Dantumadiel scoren hoog op een ranglijst van MKB-vriendelijke gemeentes. Ze bezetten plaat twee en drie.

Alleen Skarsterlân biedt een vriendelijker klimaat voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Dantumadiel scoort vooral op het gebied van communicatie en beleid. Ondernemers vinden dat de gemeente een goed aanspreekpunt is voor hen en regelmatig in voorzieningen voor hen investeert. Wethouder Siepie Hylkema is erg blij met de uitslag: ,,Samenvattend kunnen we als kleine gemeente stellen dat we het heel goed doen ten opzichte van onze collega-gemeenten. Deze uitslag  geeft ons het vertrouwen dat we op het goede spoor zitten met onze ondernemers." In Tytsjerksteradiel prijzen de ondernemers vooral de prijs/kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten. Dit betekent dat de gemeente voor hen een aantrekkelijke vestigingsplaats is. Burgemeester Eric ter Keurs is blij met het resultaat. Het doet hem goed dat ondernemers tevreden zijn over de betrokkenheid en dienstverlening van de gemeentelijke organisatie.