Uitbreiding samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Buitenpost - BURGUM De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn hard op weg naar een intensieve samenwerking.

De gemeenteraden van beide gemeenten wordt gevraagd in te stemmen met het oprichten van een nieuw openbaar lichaam waarin diverse bedrijfsonderdelen worden ondergebracht die voor beide gemeenten gaan werken. Geen externe directeur In eerste instantie was het de bedoeling voor die nieuwe afdeling een extern directeur aan te stellen, maar daar zien de colleges van burgemeester en wethouders nu vanaf uit oogpunt van kostenbesparing. De nieuw op te richten organisatie zal nu worden geleid door de beide gemeentesecretarissen. Diverse bedrijfsonderdelen In de nieuwe samenwerkingsorganisatie worden diverse bedrijfsonderdelen van de gemeenten samengevoegd. Het gaat daarbij onder andere om handhaving, veiligheid, de Klant Contact Centra, personeel en organisatie, ITC/automatisering, uitvoeringstaken van de afdeling financiën en de afdeling Werk en Inkomen. In gemeentelijke werkgroepen wordt onderzocht of nog meer gemeentelijke afdelingen in de nieuwe samenwerkingsorganisatie kunnen worden ondergebracht. Start op 1 januari 2014 De gemeenten willen per 1 januari volgend jaar met de nieuwe opzet van start gaan. De resterende maanden van dit jaar wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke regeling voor de nieuwe organisatie, het opstellen van een sociaal plan en een sociaal statuut en het regelen van de financiële structuur. Uitgangspunt is voor beide gemeenten dat er geen vermenging plaatsvindt van de ambtelijke verantwoordelijkheden van de beide gemeenten en de werkmaatschappij.