Drie leden veertig jaar bij Damclub Dokkum

Dokkum - De gebroeders Ulbe Bloem en Sjoerd Bloem en Bouwe Ringnalda zijn al veertig jaar lid van Damclub Dokkum.

Ze werden onderscheidden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de damclub, die traditiegetrouw werd gehouden voorafgaand aan het damseizoen.

Bondsspeldje

De drie jubilerende leden staan al veertig jaar hun mannetje achter het bord met de honderd velden. De gebroeders Bloem zetten zich inmiddels ook al een groot aantal jaren voor de club in als bestuurslid. Voorzitter Bosselaar van de Provinciale Friese Dambond speldde de drie heren het bondsspeldje op als onderscheiding. Damclub Dokkum zette de jubilarissen in de bloemen.

Op de foto

Van links naar rechts: Jan Bosselaar (voorzitter Provinciale Friese Dambond), Bouwe Ringnalda, Sjoerd Bloem, Ulbe Bloem en Gerke Nutma (voorzitter damclub Dokkum).