Dantumadiel rijdt elektrisch

Damwâld - De gemeente Dantumadiel heeft sinds kort een nieuwe auto die rijdt op elektriciteit. De aanschaf van deze auto, een Renault Kangoo, geeft invulling aan de wens om het gemeentelijke wagenpark steeds meer te verduurzamen.

Wethouder Roelof Bos is erg ingenomen met deze auto. ‘Deze auto past perfect in het duurzaamheidbeleid van de gemeente Dantumadiel’. Eerder was ook al een aardgas auto aangeschaft. De elektrische auto zal vooral door het team Wurken & Grûnsaken worden gebruikt. Duurzaamheidsvisie De gemeente Dantumadiel zet zich in voor duurzame energie en mobiliteit. Dit blijkt ook uit haar duurzaamheidsvisie. In de duurzaamheidvisie worden de duurzaamheidaspecten in alle beleidsvelden als randvoorwaarde meegenomen. Dus ook bij de aanschaf van een gemeentelijk voertuig is duurzaamheid een belangrijk criterium. Op de foto staan links Durk Postma (medewerker team Wurken & Grûnsaken) en rechts wethouder Roelof Bos.