Verkeersmarkt op het Praktijkonderwijs

Dokkum - Op de J.J. Boumanschool, de christelijke school voor praktijkonderwijs aan de Birdaarderstraatweg, staat de verkeersveiligheid in de lesprogramma's hoog op de agenda.

Elk jaar zo rond oktober vindt er een grote fietscontrole voor de eersteklassers plaats. Goede verlichting, goede remmen zijn als de weersomstandigheden veranderen van groot belang. Ook geeft men in dezelfde periode een voorlichting over de ‘dode hoek’ bij vrachtwagens. Afgelopen woensdag werd er voor 70 leerlingen een verkeersmarkt gehouden. Deze vindt elk twee jaar plaats. Een verkeersmarkt met diverse leuke onderdelen die aansluiten op de wijze waarop de jongeren het beste leren, namelijk laten zien hoe het veiliger kan en vooral veel zelf doen. ,,Wij willen de leerlingen een verkeersveilig gedrag aanleren. Natuurlijk kunnen wij dat niet alleen, het is een belangrijke taak voor de school, maar zeker ook voor de ouders van de leerlingen” zegt leerkracht en coördinator van deze dag Oene Pruiksma. De school kreeg extra ondersteuning van professionele mensen van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. De SBV had tevens een medical team ingezet ( EHBO en ambulance). Rijschool ARGUS was op het schoolterrein aanwezig met een professionele trekker met kipper om de leerlingen belangrijke voorlichting te geven over het landbouwverkeer. Dezelfde rijschool verzorgt ook praktijklessen voor het trekker rijbewijs op de school voor Praktijkonderwijs in Dokkum. De enorm grote traktoren zijn eigenlijk minder geschikt voor de openbare weg, maar in onze landelijke omgeving nemen ze toch relatief veel deel aan het verkeer, zeker in de oogsttijd. Er vinden dan meer ongevallen plaats. Reden temeer om er aandacht aan te besteden. De 70 leerlingen van de Christelijke school voor Praktijkonderwijs die mee konden doen aan deze verkeersmarkt zitten qua leeftijd tussen twaalf en veertien jaar. De eerste twee leerjaren. Onderverdeeld in 5 groepen kon men een ogen- en reactietest ondergaan, een fietsparcours rijden, deelnemen aan een alcoholtest (met een speciale alcoholbril) en men kon kennis maken en informatie inwinnen bij het ambulanceteam. Schooldirecteur Tjeert Bandstra benadrukte nog eens dat het gedrag van de leerlingen te beïnvloeden is door goede praktische voorlichting en door zelf te oefenen. De doelgroep van 12 tot 15 jarigen heeft in het algemeen de neiging om weinig over het eigen gedrag na te denken. Toch is het cruciaal om steeds opnieuw aandacht te vragen voor dat gevaarlijke verkeer. ,,Wij zijn er van overtuigd dat wij gezamenlijk de kinderen bewust moeten maken van de risico's in het verkeer en daarom zal onze school de verkeersveiligheid een belangrijke plaats blijven geven in het lesprogramma”. De school biedt naast allerlei theoretische en praktische vaardigheden en de gebruikelijke verkeerslessen extra lespakketten voor opleiding bromfietsrijbewijs, opleiding trekker rijbewijs, fiets APK, remweg van een auto en de invloed van alcohol en drugs in het verkeer. Leerlingen nemen een kijkje in de ambulance. Foto Dirk Kooistra