Anselm Grün spreekt vanuit het hart op Bonifatiusdag in Dokkum

Dokkum - Ongeveer achthonderd mensen bezochten zondag de jaarlijkse Bonifatiusdag in de Bonifatiuskapel in Dokkum. De Bonifatiusdag wordt elk jaar georganiseerd door het bisdom Groningen-Leeuwarden in de Bonifatiuskapel.

Pelgrimstocht

Zondag was er een gevarieerd programma voor de bezoekers, met ’s ochtends vroeg een pelgrimstocht van Anjum naar Dokkum, een processie van gelovigen en pastores vanuit de RK-kerk naar de kapel en een eucharistieviering onder leiding van mgr. bisschop Gerard de Korte.

Anselm Grün

Publiekstrekker ’s ochtends was de bekende Duitse Benedictijner monnik Anselm Grün. Met pastor Paul Verheyen als simultaan vertaler naast zich, sprak Grün over het thema ’Hoor!’ van de bisdomdag. De genezende werking ervaren van het woord tussen mensen, gesproken van hart tot hart en vanuit innerlijke overtuiging. Daaraan is een grote behoefte in deze tijd van mediageweld en beeldcultuur, aldus Grün. Na afloop signeerde de Duitse veelschrijver boeken bij de boekenstand van de Evangelische Boektiek. Foto's: Peter Sauermann