Partuur Dijkstra wint in Morra-Lioessens

Morra-Lioessens - Het partuur van Jelte-Pieter Dijkstra, Taeke Triemstra en Hans Wassenaar hebben zaterdag de kaatswedstrijd heren hoofdklasse in Morra-Lioessens gewonnen.

10 parturen, 200 bezoekers

Zij stonden in de finale tegenover het partuur van Peter van Zuiden, Folkert van der Wei en Pier Piersma. Al gauw werd duidelijk dat het partuur van Dijkstra de middag zou winnen (5-1 en 6-6) Derde werd het partuur van Pieter Bakker, Marten Feenstra en Tsjisse Steenstra. In totaal deden tien parturen mee. Op de kaatspartij kwamen zo’n 200 bezoekers af. De heer Jansma was winnaar bij de verloting van een nieuwe fiets aangeboden door Fietshandel Slagman in Morra. FOTO'S SYTZE VAN DELLEN Zie ook het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van maandag 10 juni.