Present Noordoost Friesland van start dankzij steun VSBfonds

Dokkum - Stichting Present Noordoost Friesland maakt onderdeel uit van het landelijke netwerk van Present in Nederland. Samen met nog 57 lokale stichtingen stellen ze zich ten doel een brug te slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dit doen zij om bij te dragen aan de kwaliteit van de samenleving. Mede dankzij de financiële steun van VSBfonds kan Stichting Present Noordoost Friesland deze week beginnen met haar activiteiten in de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland en Ferwerderadiel.

Lokale stichtingen VSBfonds steunt de oprichting van lokale stichtingen. Meer lokale stichtingen betekent dat er meer vrijwillige inzet plaatsvindt en dat er meer hulpontvangers worden geholpen. Present Noordoost Friesland is de 58e in de rij van plaatselijke stichtingen Present die dankzij de financiële steun van VSBfonds kan beginnen met haar activiteiten. Zinvol inzetten Voor Present is de inzet van vrijwilligers het startpunt van elk project: een groep vrienden, gemeenteleden of collega's wil hun tijd op een zinvolle manier inzetten. Present zoekt daar vervolgens een hulpvraag bij. Dat kunnen praktische klussen zijn, zoals het opknappen van een huis of tuin, maar ook sociale activiteiten als een middag op stap met een oudere of iemand met een beperking. De hulpontvangers zijn vaak mensen die aan de rand van de samenleving staan, zoals ouderen, daklozen, zieken of mensen met psychische problemen. Voor uitgebreide informatie, zie: www.stichtingpresent.nl-noordoostfriesland. Kwetsbare mensen VSBfonds wil bijdragen aan projecten die zich richten op mensen die beperkt worden in hun mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Vaak gaat het om mensen die zonder extra steun nauwelijks kunnen participeren of geïsoleerd dreigen te raken in hun sociale omgeving. Het gaat bij deze projecten om het betrekken van mensen bij de samenleving, zodat niemand buitenstaander hoeft te zijn en iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien. Het mogelijk maken dat groepen vrijwilligers zich inzetten voor kwetsbare mensen is een werkwijze die aansluit bij de missie van VSBfonds. Foto: Sjoeke Dantuma, Yvonne Medema, Knillis Brouwer, Koos van Namen (coördinator), Freerk de Vries en Gerrit Barkmeijer tonen als nieuwe regionale stichting de symbolische cheque t.w.v. € 5.000 van VSBfonds.