Voormalige uitbaters café de Veehandel goeddeels vrijgesproken

Dokkum - De voormalige uitbaters van café de Veehandel in Dokkum hoeven niet de cel in.

Het openbaar ministerie eiste twee weken geleden zes en vijf maanden cel voor de oud-cafébazin (28) en haar 36-jarige partner. De twee zouden de inventaris van de kroeg vernield en deels verduisterd hebben. Ook zou er een auto aan de failliete boedel zijn onttrokken en zou de vrouw een afspraak met de curator niet zijn nagekomen. Inventaris ontvreemd De rechtbank achtte alleen dat laatste bewezen. Na het uitspreken van het faillissement, op 1 maart 2011, was met de curator afgesproken om het café open te houden. De vrouw zou er een deugdelijke boekhouding op na houden. Toen de relatie met de curator verslechterde, had de uitbaatster zich niet aan die afspraak gehouden. Daarmee had ze haar verplichting jegens de curator volgens de rechtbank 'ernstig verzaakt'. Het OM verweet de vrouw en haar partner ook dat zij vlak voor de overdracht van het café aan de eigenaren van het pand, begin mei 2011, een deel van de inventaris hadden ontvreemd. Bovendien zouden de eigenaren een ravage hebben aangetroffen toen ze het café inspecteerden. De verdachten hadden de laatste avond met een paar vaste klanten een behoorlijk gat in de drankvoorraad geslagen. Er zouden muren zijn beklad, er zaten gaten in het plafond en er waren glazen kapot gegooid. Plotseling faillissement De rechtbank oordeelde dat uit het dossier niet bleek wie de vernielingen had aangericht. De twee hadden een deel van de inventaris meegenomen. Toen ze begonnen, hadden ze aan de eigenaren 5000 euro betaald. Daarmee waren ze wat de rechtbank betrof er terecht van uitgegaan dat ze meteen de inventaris hadden overgenomen. Een auto die aan de failliete boedel onttrokken zou zijn, stond op naam van de vrouw. Volgens de rechtbank bleek echter uit alles dat de auto van de man was en niet van de uitbaatster. Voor het niet nakomen van de afspraak met de curator kreeg de vrouw een voorwaardelijke boete van 500 euro. Emoties De vrouw had verkeerd gehandeld, maar de rechtbank hield ook rekening met de emoties die loskwamen na het plotseling faillissement van het café dat haar zo na aan het hart lag. Vanwege de vrijspraak werd de schadevordering van de eigenaren van het pand, een bedrag van ruim 62.000 euro, niet-ontvankelijk verklaard.