Drieling voor roodbonte Douwina

Marrum - Auke Vellinga uit Marrum wist niet wat hem overkwam, toen er bij de roodbonte achtjarige Douwina 30 na twee gezonde kalveren nog een paar pootjes tevoorschijn kwamen. Het betekent voor Vellinga in een klap twee koekalfjes en een jonge stier erbij in z'n veestapel.

In Nederland blijkt dat er onder de miljoenen koeien die een kalf brengen jaarlijks hooguit een tiental is dat drie levende nakomelingen in een keer brengt. ,,Dit wie echt in hiel grutte ferrassing”, zegt Auke Vellinga (33) die het bedrijf overnam van zijn vader Klaas. Ook heit maakte dit wonder zelf ook nooit mee in de vijftig jaar dat hij boer was. ,,De measte boeren meitsje dit net mei. Foar dy't it al meimakket, oerkomt it mar ien kear yn syn libben.'' De kalfjes werden dinsdag geboren en alleen de eerste twee dagen heeft Vellinga ze de fles gegeven. Nu drinken de nakomelingen bij de moeder en ook zij maakt het goed. Bekend is dat de meeste boeren liever één kalf bij de koe hebben. Koeien met een tweeling of zelfs een drieling, hebben na het afkalven vaak problemen met herstel van de dracht en de start van de melkproductie. Kalfjes geboren uit een meerling zijn vaak ook te licht. Daar lijkt het bij Vellinga niet op. De boer hoopt dat de koekalfjes met goede verzorging later toch prima melkkoeien zullen worden. Voor de kenners is het volgens Vellinga goed om te weten dat Douwina 30 een 62 procent M(aas) R(ijn) IJ(ssel) en 37 procent H(olstein) Fr(iesian) koe is en de vader een 100 procent MRIJ-stier. FOTO BRAM BURUMA Zie ook het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 15 maart.