Drukbezochte Doedag op Nordwin College

Dokkum - Ruim driehonderd leerlingen deden mee aan de Doedag op het Nordwin College in Buitenpost. Leerlingen van groep acht van de basisscholen hadden zich massaal opgegeven om mee te doen aan de minilesjes.

Er werd naar hartelust gewerkt aan bloemstukken, aan werkstukken bij techniek en andere vakken. In het stamlokaal verdiepten de bezoekers zich in de theorievakken. Veel basisschoolleerlingen werden vergezeld door hun ouders, die in aparte lokalen informatie konden krijgen over de aanpak op het Nordwin College. De school heeft ruim honderd toeleverende basisscholen. De deelnemers aan de Doedag kwamen dan ook uit heel Noordoost Friesland. Ook vanuit het gebied richting Surhuisterveen en Eastermar bleek veel belangstelling te bestaan voor het onderwijs aan het Nordwin College. Over de gang van zaken waren de deelnemers erg enthousiast; ze vonden het leuk om op deze manier een indruk te krijgen van de school. Foto's: Sake Beerstra