Knallend met carbid het oude jaar uit

KOOTSTERTILLE - Carbidschieten is in Noordoost-Friesland een populaire bezigheid op oudejaarsdag. In talrijke dorpen wordt er op de laatste dag van het jaar met carbid geschoten.

Op verzoek van slechthorende mensen heeft Hoor Friesland in kaart gebracht op welke locaties op oudejaarsdag met carbid wordt geschoten. In Noordoost-Friesland vindt het carbidschieten plaats in onder meer Burum, Nes (A), Hollum, Anjum, Ee, Augustinusga, Broeksterwâld, Buitenpost, Damwâld, Driezum, De Falom, De Westereen, Engwierum, Ferwert, Hallum, Hantum, Holwerd, Houtigehage, Jistrum, Kollum, Kollumerzwaag, Kollumerpomp, Kootstertille, Marrum, Metslawier, Morra Lioessens, Niawier, Nes (D), Oosternijkerk, Oostmahorn, Paesens Moddergat, Rinsumageast, Schiermonnikoog, Surhuisterveen, Ternaard, Triemen, Twijzel, Wâlterswâld, Wânswert, Westergeest en Wierum. De oorsprong van dit gebruik komt waarschijnlijk nog uit de tijd van de Germanen met hun joelfeesten, hoewel er toen natuurlijk nog geen carbid verkrijgbaar was. Carbid werd voor de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor fietsverlichting. Ook werd het – toen er nog geen flessen met acetyleengas te krijgen waren – door de meeste dorpssmeden gebruikt om te lassen. Er was dus eenvoudig aan te komen. Melkbussen waren op het platteland ook ruim voorhanden. Op de foto's een beeld van het carbischieten in Kootstertille. Foto's: Geert Huisman