Partij voor de Dieren tegen ge(mis)bruik van kameel ter promotie van een boek

Kollum - De Partij voor de Dieren Fryslân heeft met verbazing en teleurstelling kennis genomen van het bericht dat ter promotie van een boek een kameel, op donderdag 27 december, door de straten van Kollum zal worden geleid.

Het te pas en - vooral - te onpas gebruiken van dieren voor allerlei triviale menselijke belangen acht de Partij voor de Dieren in strijd met het respect en mededogen dat de mens aan het dier verschuldigd is. Dat Andy van der Meyde, ex-profvoetballer, zijn boek 'Zonder Genade’ wenst aan te prijzen mag geen legitimatie zijn voor gesol en gesleep met een dier. Dieren zijn wezens met een eigen - intrinsieke - waarde en zijn geen reclameobjecten of rariteiten. Het gebruik van dieren voor dit soort doeleinden wijst de Partij voor de Dieren dan ook ondubbelzinnig af. Dit plan komt voort uit dezelfde verkeerde denkwijze op grond waarvan er nog steeds circussen zijn waarin wilde dieren worden misbruikt, alsmede dierentuinen en dolfinaria menen bestaansrecht te hebben. De Partij voor de Dieren Fryslân hoopt dat in de toekomst zal worden afgezien van elke vorm van dierge(mis)bruik ter opluistering van welke ‘feestelijke’ gebeurtenis dan ook. Eerder bericht klik hier.