Carbidschieten populair in Noordoost-Friesland

Kollum - Op verzoek van slechthorende mensen heeft Hoor Friesland in kaart gebracht op welke locaties op oudejaarsdag met carbid wordt geschoten.

In Noordoost-Friesland vindt het carbidschieten plaats in Burum, Nes (A), Hollum, Anjum, Ee, Augustinusga, Broeksterwâld, Buitenpost, Damwâld, Driezum, De Falom, De Westereen, Engwierum, Ferwert, Hallum, Hantum, Holwerd, Houtigehage, Jistrum, Kollum, Kollumerzwaag, Kollumerpomp, Kootstertille, Marrum, Metslawier, Morra Lioessens, Niawier, Nes (D), Oosternijkerk, Oostmahorn, Paesens Moddergat, Rinsumageast, Schiermonnikoog, Surhuisterveen, Ternaard, Triemen, Twijzel, Wâlterswâld, Wânswert, Westergeest en Wierum. Meer informatie: www.hoorfriesland.nl