Engwierum ingelicht over werkzaamheden NAM

Engwierum - Veel inwoners van Engwierum hebben zich donderdag in dorpshuis It Dykshûs laten informeren over de werkzaamheden van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) bij hun dorp.

Vanaf Engwierum richting Oostrum wordt geboord tot een diepte van drie en een halve kilometer. Na en eerdere boring in Engwierum is er thans de vernieuwde Synergy boortoren van 30 meter hoog geplaatst om milieuvriendelijker en effectiever te werken. Er is weer een geluidswal geplaatst van 100 lengte en 15 meter hoogte om geluidoverlast zo veel mogelijk te beperken. De gasvelden in Nederland hebben gas om circa 50 % van onze dagelijkse energiebehoefte te voorzien. Het Groningse-gasveld behoort bijvoorbeeld tot de grootste ter wereld. Bodemdaling vindt in ons land al vele eeuwen plaats. Het wordt enerzijds veroorzaakt door natuurlijke processen, zoals het inklinken van klei- en veenlagen door het gewicht van de lagen erboven. Anderzijds kan het een gevolg zijn van menselijk handelen, bijvoorbeeld door het verlagen van de grondwaterstand, inpoldering of het winnen van delfstoffen zoals, olie, gas of zout. De NAM produceert olie en aardgas. Uit metingen blijkt dat bodemdaling door aardgaswinning heel geleidelijk plaatsvindt over een lange periode en gelijkmatig over een groot oppervlak. Hierdoor zal schade aan huizen en gebouwen in Friesland over het algemeen niet plaatsvinden. Natuurlijk moet de grondwaterspiegel in balans zijn. Diverse waterschappen waken hierover. Waar nodig, zoals op Dokkumer Nieuwe Zijlen, is onlangs een nieuw gemaal gerealiseerd, waarmee de grondwaterstand op peil gehouden kan worden. FOTO'S JOOP LINTHOF