Gerben Gerbrandy (FNP) nieuwe burgemeester Achtkarspelen

BUITENPOST - BUITENPOST - Gerben Gerbrandy wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Achtkarspelen.

De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft Gerbrandy woensdagavond voorgedragen. Gerben Gerbrandy is zestig jaar, gehuwd en woont in Gauw. Hij was van 1998 tot 2010 wethouder van de per 1 januari 2011 opgeheven gemeente Wymbritseradiel. Sinds 1 januari 2011 is hij voorzitter van de FNP-fractie in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. In de periode voor zijn wethouderschap was Gerbrandy werkzaam als leraar in het voortgezet onderwijs. In totaal meldden zich 26 kandidaten voor het burgemeesterschap van Achtkarspelen. Een vertrouwenscommissie boog zich over de geschiktheid van de gegadigden. Formeel moet Gerben Gerbrandy nog worden benoemd. Het is evenwel gebruikelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken de aanbeveling van de raad volgt. De burgemeester van Achtkarspelen zal daarna bij Koninklijk Besluit worden benoemd. Naar verwachting kan Gerben Gerbandy halverwege januari in zijn nieuwe functie beginnen. Op dit moment wordt de burgemeesterspost van Achtkarspelen bekleed door Piet Adema. Hij kwam medio vorig jaar als waarnemend burgemeester naar Buitenpost na het vertrek van Tjeerd van der Zwan (PvdA) naar de gemeente Heerenveen. Gerbrandy is de eerste burgemeester van Achtkarspelen van FNP-huize. Tot tien jaar terug had de gemeente altijd een CDA'er aan het roer. Dat veranderde met de komst van VVD'er Louis Lyklema naar het Jeltingahuis in 2002. Hij was de opvolger van Bernard Schmidt.