Raad van State moet oordelen over Brede school Gerkesklooster

Gerkesklooster - Omwonenden hebben de Raad van State donderdag gevraagd om het bestemmingsplan en de bouwvergunning voor de multifunctionele accommodatie in Gerkesklooster-Stroobos te vernietigen. Ze vrezen overlast en vinden dat de gemeente Achtkarspelen onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van het plan.

De multifunctionele accommodatie (MFA) moet een nieuwe basisschool herbergen. Verder komen er een peuterspeelplaats en een jeugdhonk met vergaderruimte. De MFA komt aan het Sarabos, een locatie centraal tussen de tweelingdorpen Gerkesklooster en Stroobos. Door die centrale ligging verwacht de gemeente relatief weinig verkeer. De meeste scholieren wonen op een afstand van nog geen kilometer van de school. Veel autoverkeer wordt daarom niet verwacht. Toch is een aantal buurtbewoners er niet gerust op. Het bestemmingsplan laat toe dat op termijn een toegangsweg naar de school kan worden omgezet naar een doorgaande weg. Een geplande fietsverbinding zou dan worden omgevormd naar een éénrichtingsweg waar ook auto’s mogen rijden. De milieugevolgen van die doorgaande weg voor de omgeving zijn niet door de gemeente uitvoerig onderzocht. Uit enkele vooronderzoeken is volgens de gemeente gebleken dat de gevolgen zeer gering zullen zijn. Zelfs in de meest ongunstige situatie zou er geen probleem voor omwonenden zijn, aldus de gemeente. De advocaat van de buurtbewoners zegt dat alle mogelijkheden die een plan biedt, tevoren uitvoerig moeten worden onderzocht. Dat heeft de Raad van State vaak genoeg geoordeeld in andere vergelijkbare zaken. Hoewel de gemeente zegt dat pas later wordt bekeken of de doorgaande weg nodig is, moeten de gevolgen voor bijvoorbeeld geluidsoverlast wel al zijn berekend. Het is de vraag hoe zwaar de Raad aan het ontbreken van dit onderzoek tilt. Vindt de Raad zo’n onderzoek toch nodig, dan krijgt de gemeente enkele maanden de tijd om het gebrek te herstellen. Ziet de Raad geen probleem, dan kan de bouw beginnen direct nadat de Raad heeft geoordeeld. Dat is over zes weken.