Vandaal sloopt straatverlichting Kootstertille

Kootstertille - Diverse straatlantaarns in Kootstertille zijn afgelopen weekend door een vandaal vernield.

Door de vernielingen was er van zondag- op maandagnacht geen verlichting op straat in Kootstertille. De vandaal sloopte onder andere een aantal deurtjes. Vervolgens heeft hij de zekeringen uit de lichtmast gedraaid. Ook is van een aantal lantaarns de gehele zekeringkast verwijderd. Maandagavond werd de installatie vernield in de Bûterblomstrjitte vernield, waardoor alle verlichting in deze straat doofde. Pas ’s middags werd de kapotte installatie ontdekt, wat een gevaarlijke situatie opleverde. De deurtjes zitten zo’n 50 centimeter boven de grond. “ Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als spelende kinderen er met hun vingers aan hadden gezeten”, aldus de gemeente Achtkarspelen die de melding over de straatlantaarns binnenkreeg. De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie en er zal extra gesurveilleerd worden. Heeft u iets verdachts gezien of ziet u een lichtmast zonder deurtje meld dit dan zo spoedig mogelijk. Probeer niet zelf de deurtjes terug te plaatsen maar laat dit over aan de aannemer.