Het ware verhaal van St. Maarten in Dokkum

Dokkum - DOKKUM - Tijdens een oecumenische dienst georganiseerd door de Raad van Kerken Dokkum, werd in de Parochiekerk en Grote of st. Martinus kerk het ware verhaal van St. Maarten verteld en uitgebeeld.

Om 17.00 uur verwelkomde pastor Paul Verheijen de massaal toegestroomde volwassenen en kinderen, 'al dan niet met lampion' in de Parochiekerk in Dokkum. Hier werd samen met het koperensemble van Opus 3 onder leiding van Cor Hoekstra enkele st. Maarten liederen ingestudeerd, tijdens de aansluitende processie door Dokkum en over de bolwerken richting de Grote of St. Martinus kerk werden deze liederen gespeeld en gezongen. Aangekomen in de kerk op de Markt, werd het ware verhaal van St. Martinus verteld door ds. Yvonne Hiemstra. Maarten werd rond 316 geboren als zoon van Romeinse ouders. Op jonge leeftijd werd hij soldaat. Bij een stadspoort van Amiens ontmoette hij een bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. Omdat de helft van de mantel eigendom was van Rome kon hij slechts zijn eigen helft weggeven. Volgens een legende was deze bedelaar een verschijning van Jezus, of stond de bedelaar symbool voor Christus die zelf zei: Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. (Zie Matteüs 25:36). Maarten liet zich bekeren en verliet het leger. In 371 werd Maarten door de bevolking van Tours gekozen tot bisschop. Als bisschop zette hij zich in voor de verdere verspreiding van het Christendom. Hierna werd de verhaallijn van St. Maarten door Inne Bilker uitgebeeld. Ds. H. F. de Vries gaf vervolgens uitleg aan de kinderen over delen. Het delen kwam ook tot uiting bij het slot van de dienst, hier kon een ieder fruit krijgen wat eerder die avond door de aanwezigen was ingezameld. Een deel van de collecte was bestemd voor de voedselbank van Dokkum. FOTO'S BOTE SAPE SCHOORSTRA