Niet langer plankgas door Holwerder kom

Holwerd - HOLWERD - Leerlingen van beide basisscholen in Holwerd hebben donderdag samen met gedeputeerde Sietske Poepjes bekrachtigd dat er twee jaar lang met succes gewerkt is aan het veiliger maken van de doorgaande weg die voor een deel door het dorp gaat. Hardrijders zorgden in Holwerd regelmatige voor onveilige situaties en de oversteek van fietsers was onveilig. Er gebeurde daarom de afgelopen jaren aantal ernstige ongelukken, zelfs met dodelijke afloop. De Provincie Fryslân heeft daarom vorig jaar bij de entree van Holwerd vanuit de richting Blije een rotonde aangelegd in de N357. De Stasjonswei kreeg dit jaar een flinke opknapbeurt. In de bebouwde kom van Holwerd werd de hoofdrijbaan zo ingericht dat verkeer niet langer plankgas door het dorp rijdt en het dorpse karakter werd versterkt.

Er werd daarvoor een aantal verkeersremmende maatregelen getroffen. Er is een opvallender en dus veiliger oversteekplaats gemaakt voor fietsers en de bewegwijzering werd duidelijker. Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes leek de weg door Holwerd meer op de landingsbaan van een vliegveld dan een weg door de bebouwde kom. ,,Hjir moast wat oan dien wurde en ik bin bliid dat de provinsje yn goede gearwurking mei doarpsbelang ta dizze oanpak kommen is. It doarp is dêrtoch de ôfrûne twa jier flink opknapt en in stik feiliger wurden'', zei Poepjes. De goede samenwerking tussen provincie en het dorp was ook wat de voorzitter van dorpsbelang Hessel Hiddema onderstreepte: ,,Dit is allegear op in geweldige wize regele en wy hawwe as doarpsbelang ynspraak hân tidens it hiele trajekt.'' De officiële opening was in de wijde omgeving te horen. Na het aftellen hebben alle aanwezigen zo'n 150 ‘christmas crackers' kapot getrokken. Dit gaf een luide knal. Na de openingshandelingen mochten de leerlingen samen met de buurtbewoners van de Stasjonswei gaan lunchen. Er stond een grote tent aan de Stasjonswei, waar men poffertjes, patat en kibbeling kon eten.