Kamerlid Lutz Jacobi bij politiek café PvdA Achtkarspelen

BUITENPOST - BUITENPOST - De Partij van de Arbeid Achtkarspelen heeft zaterdag in Buitenpost haar maandelijkse politiek café gehouden. Gast was Lutz Jacobi uit Wergea, met maar liefst 16.082 voorkeurstemmen in de Tweede Kamer gekozen.

De PvdA Achtkarspelen koos in de campagne voor de verkiezingen van 12 september bewust voor de gemeentelijke thema’s als intensieve veehouderij en sociale woningbouw. Daarnaast werden in alle dorpen rode rozen en flyers uitgedeeld. Lutz Jacobi prees het initiatief om dicht bij de lokale bevolking te staan, juist in verkiezingstijd. Landelijk waren de zorg en het onderwijs de grote thema’s. Natuurlijk kwamen ook de coalitie-onderhandelingen tussen PvdA en VVD aan de orde. ,,Ik sta er op”, aldus Lutz Jacobi, ,,dat ons PvdA gedachtegoed en ons voorgenomen beleid heel zichtbaar moeten zijn. Aan voorzitter Hans Spekman heb ik gezegd dat de veranderingen in de zorg zoals wij die voorstaan ook onverkort in het regeerakkoord zichtbaar moeten zijn. Zo niet dan moeten we kappen met de VVD. De beloften die we aan de kiezers hebben gedaan moeten overeind blijven, anders zijn we niet geloofwaardig. Ik sta daar voor en zal mijn stem laten horen.” Keihan Popal uit Buitenpost deed verslag van zijn tv-debuut bij het VPRO-programma ‘Premier gezocht’. Voor Keihan Popal was het een prachtige ervaring al had hij sommige zaken naar eigen zeggen iets onderschat. De ervaring die hij in het programma opdeed wil hij gaan gebruiken in zijn verdere carrière. Naast zijn studie is Keihan Popal ook actief bij de Jonge Socialisten, waar hij een bestuursfunctie heeft. Tot slot vertelde PvdA-fractievoorzitter Gerda Postma over het financiële beleid van Achtkarspelen. In juni werd de raad verteld dat de gemeente financieel helemaal op koers zat. Tot hun verbijstering kregen de raadsleden een paar weken terug te horen dat er een tekort op de begroting was van 1,5 miljoen euro. En een aantal dagen daarna kwam het bericht dat er een overschot op de begroting was van 800.000 euro. ,,Dit lijkt zo ongeloofwaardig”, aldus Gerda Postma. ,,Er wordt gegoocheld met cijfers. Onze fractie heeft een spoeddebat aangevraagd om precies te weten te komen hoe dit nou zit”. De Partij van de Arbeid Achtkarspelen organiseert de maandelijkse bijeenkomsten om met de leden van gedachten te wisselen over actuele politieke zaken. Eind oktober is de volgende bijeenkomst. Op de foto de leden van de PvdA Achtkarspelen om tafel met Lutz Jacobi (links). Eigen foto