Werkzaamheden Centrale As van start

GARYP - Eind september gaat aannemer Haarsma Infra & Milieu B.V. uit Tjerkwerd van start met de aanleg van de rondweg Garyp, het eerste onderdeel van De Centrale As.

Door de komst van de nieuwe weg verbetert de verkeersveiligheid en ontstaat er een betere bereikbaarheid van het gebied. Tijdens de realisatie van de rondweg Garyp worden er diverse bedrijven vanuit de betrokken gemeenten ingezet. Ook worden kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt betrokken bij werkzaamheden in de betonbouw. Haarsma Infra & Milieu B.V. start het werk met het transport van zand. Hierbij wordt een speciale zandzuiger gebruikt die vanuit de Wijde Ee via een persleiding het zand naar het depot perst. Met deze werkwijze wordt zandtransport via gemeentelijke en provinciale wegen beperkt. Naast de werkzaamheden aan de weg wordt bij de rondweg Garyp ook een deel van de gebiedsontwikkeling meegenomen in het bestek. De aanleg van De Centrale As is namelijk meer dan een weg alleen. ,,Met de bijbehorende gebiedsontwikkeling en op termijn het programma Kansen in Kernen (herinrichting doorgaande weg door Garyp) krijgt een groot deel van Noordoost-Fryslân een plus", aldus de provinsje Fryslân. De Centrale As wordt aangelegd als dubbelbaans autoweg en wordt daarmee de belangrijkste verkeersader in het gebied. De weg loopt van Dokkum tot Nijega. Ondanks het mislukken van de onteigeningsprocedure zal De Centrale As, aldus de provincie, in 2015 in gebruik kunnen worden genomen. De realisering wordt echter meer maatwerk omdat deze afhankelijk is van de beschikbare gronden. Informatiemarkten Op donderdagavond 11 oktober is er van 18.00 tot 20.00 uur een informatiebijeenkomst in Garyp. Hierbij zal de aannemer aanwezig zijn. Deze informatiemarkt is bedoeld voor omwonenden en gaat over de aanleg van rondweg Garyp, omleidingsroutes, gebiedsontwikkeling en Kansen in Kernen. In oktober zijn er ook in andere plaatsen informatiebijeenkomsten over gebiedsontwikkeling De Centrale As.