Verloskunde Sionsberg blijft dicht

Dokkum - Ziekenhuis Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana betreurt dat het besluit tot sluiting van de klinische verloskunde in De Sionsberg tot zoveel onrust en onduidelijkheid voor de bevolking van Noordoost-Friesland heeft geleid, maar het besluit kan niet worden teruggedraaid. ,,Door gebrekkige communicatie en het scheppen van onhaalbare verwachtingen, is er een onwenselijke discussie ontstaan’’, zegt het ziekenhuis in een persverklaring naar aanleiding van het feitenonderzoek van Bureau Bon, dat in opdracht van de gemeente Dongeradeel is uitgevoerd.

Het besluit om de klinische verloskunde in De Sionsberg te sluiten kan niet worden teruggedraaid. Door het niet beschikbaar kunnen houden van een 24 uurs OK-capaciteit, is de voortgang van de klinische verloskunde ná mei 2013 niet verantwoord. Tot die tijd is de kwaliteit van de verloskunde gegarandeerd. Wij willen het besluit rondom de geboortezorg wel in een breder perspectief plaatsen. De projectgroep geboortezorg Noordoost-Friesland werkt hard naar een duurzame oplossing voor de geboortezorg in Noordoost-Friesland. Geboortezorg, dat wil zeggen de zorg tot aan en na de bevalling zal in De Sionsberg aanwezig blijven. De klinische verloskunde zal in een ander ziekenhuis plaats vinden. Hierbij speelt de bredere discussie mee die gevoerd wordt over de spreiding en concentratie van zorg, binnen het project Friesland Voorop. Bij het opstellen van het totale zorgprofiel van De Sionsberg kijken we naar de beste oplossing, die past bij deze tijd. Daarbij is kwaliteit doorslaggevend, maar doelmatigheid niet uit het oog te verliezen. Kwaliteit en doelmatigheid zijn dan ook de redenen dat wij niet 24 uur per dag zeven dagen per week een operatieteam in De Sionsberg beschikbaar kunnen houden, waardoor de klinische verloskunde niet voortgezet kan worden. Graag willen wij benadrukken dat De Sionsberg een goede toekomst heeft. Het ziekenhuis blijft bestaan, alleen met een ander zorgaanbod. Met name op het gebied van de ouderenzorg liggen er grote kansen, maar ook op het gebied van laagcomplexe zorg, zal De Sionsberg een sleutelrol vervullen in de zorg van Noordoost-Friesland. Binnenkort hopen we het complete profiel van De Sionsberg te kunnen vaststellen, hiervoor gaan we in nauw overleg met huisartsen en de zorgverzekeraar. Want alleen met steun van deze belangrijke partijen, kunnen we komen tot de beste ziekenhuisvoorziening voor Noordoost-Friesland.