Renovatie Wortelhaven in Dokkum begonnen

Dokkum - DOKKUM - De firma Oosterhof Holman is begonnen met de renovatie van de Wortelhaven in Dokkum.

Aanleiding is de slechte technische staat van onderhoud van de kademuren. Daardoor kan er niet meer geparkeerd worden aan de westzijde van de Wortelhaven, tussen de Vleesmarkt en Stenendam. Eind mei stelde de gemeenteraad extra krediet beschikbaar voor de restauratie. Het project kost 1.275.000 euro. De werkzaamheden zijn maandag begonnen. Het werk is in twee fasen opgesplitst; eerst wordt het slechtste gedeelte van de kademuur vanaf de Vleesmarkt tot aan de Stenendam aangepakt, vervolgens het gedeelte tot aan het Westerbolwerk. Deze fasen worden direct na elkaar uitgevoerd, omdat bij uitvoering in twee fasen naar verwachting de kosten aanmerkelijk hoger uitvallen. Bovendien duurt het bouwproces dan langer, waardoor er meer overlast zou plaatsvinden voor de bewoners. Als de kademuren zijn hersteld, moeten deze de komende tachtig jaar weer mee kunnen. Voorwaarde is wel dat de gemeente Dongeradeel het reguliere onderhoud blijft uitvoeren. FOTO'S JAN VAN EMPEL/ NANNE NICOLAI