Waddenwandelen ontsluit hele waddenregio voor wandelaars

Lauwersoog - Met een ferme klap op het eerste knooppuntpaaltje gaf gedeputeerde Wiebe van der Ploeg van de provincie Groningen woensdag 19 september in Lauwersoog het officiële startschot voor de aanleg van Waddenwandelen. Met ruim 1200 kilometer aan wandelroutes wordt dit het grootste wandelpadennetwerk van Nederland. Waddenwandelen ontsluit het hele waddengebied; van de kop van Noord-Holland tot het Duitse waddeneiland Borkum.

Waddenwandelen is een project van Landschapsbeheer Groningen, Landschapsbeheer Friesland en Landschap Noord-Holland. De aanleg wordt voor negentig procent betaald met geld uit het Waddenfonds. Daarnaast dragen de drie provincies en de gemeenten Eemsmond, Winsum, de Marne, Delfzijl en Oldambt bij. “Er wordt deze tijd veel gezegd over het stagneren van projecten die gefinancierd worden uit het Waddenfonds. Maar dat is voornamelijk beeldvorming. Ik heb de afgelopen weken meerdere eerste palen geslagen en startseinen gegeven. Er gebeurt heel veel. Dit project is daar een mooi voorbeeld van,” aldus Van der Ploeg. Fijnmazige infrastructuur Ruggengraat van het wandelnetwerk is het internationale Noordzee Kustpad (E9). Hieraan is een fijnmazig netwerk van wandelpaden gekoppeld. De paden lopen niet alleen door de kuststreek maar ook op de vijf Nederlandse waddeneilanden en het Duitse Borkum. De bewegwijzering volgt het systeem van het populaire fietsroutenetwerk van de ANWB. Ook Waddenwandelen werkt met knooppunten waarmee de wandelaar zijn eigen route kan uitstippelen. Van der Ploeg: “Het is belangrijk dat wandelaars dit gebied kunnen beleven. Dat wordt met dit netwerk gefaciliteerd. Veel mensen hebben graag wat hulp om hun weg te vinden. Dit netwerk biedt dat. Dat nodigt uit. En dat is goed voor deze leefbaarheid in deze regio. Het zorgt voor aanloop in het kleine café aan de dijk; voor kleinschalig toerisme.” Realisatie De provinciale stichtingen Landschapsbeheer werken al sinds 2008 aan Waddenwandelen. De eerste jaren zijn gebruikt om de financiering rond te krijgen, deskundige partners te vinden en samen met bewoners van de streek uit te zoeken welke paden in aanmerking moesten komen voor het netwerk. Directeur Regina ter Steege van Landschapsbeheer Friesland is blij dat na al het papierwerk het padennetwerk nu daadwerkelijke wordt gerealiseerd. “Het is als met een huis. De leidingen zie je niet meer als het eenmaal klaar is. De inrichting wel. Daar gaan we nu mee bezig. Waddenwandelen wordt de komende maanden echt zichtbaar voor het publiek.” De komende driekwart jaar worden alle paden voorzien van herkenbare blauw-rode knooppuntbordjes en stickers. Ook worden waar nodig hekken, overstapjes en bruggetjes gerealiseerd. Dit werk is uitbesteed aan Folkersma Verkeerstechniek uit Marum. Kenners van de omgeving hebben veertien dagwandelingen en vijf meerdaagse tochten uitgestippeld. Bij de startpunten van deze routes worden panelen geplaatst.