Niemand met lege handen naar huis op Boerenpartij in Ee

Ee - Zaterdag - 11 augustus - werd de Boerenpartij verkaatst in Ee.

Deze partij - gesponsord door de boeren in en rondom Ee - kende op de A-lijst acht kaatsters. Er werd met vier tweetallen een halve competitie afgewerkt. Op de B-lijst stonden 28 kaatsters en kaatsters. Hier werd gekaatst met een afvalronde. De jeugd had 's morgens hun kaatstalenten al mogen showen op sportpark De Streng en ook deze Boerenpartij voor de jeugd werd door de agrariërs uit Ee en omstreken van prachtige prijzen voorzien. In de eerste omloop van de A-klasse moesten Eelke Idsardi en Wietse Sipma aantreden tegen Andries Zijlstra en Gerrit de Jong. Dit duel werd gewonnen door Eelke en Wietse, zodat zij 7 punten konden laten noteren. De andere partij ging tussen Sipke Meindersma, Sjouke Hellinga tegen Jacco de Jong en Harm Sijtsma. Laatsgenoemden kwamen zomaar 4-1 voor te staan, maar Sipke en Sjouke deden er nog een schepje bovenop en kwamen terug tot 5-5 6-6. Doordat Sjouke de bal nipt naast sloeg, gingen de 7 punten naar Jacco en Harm. De tweede omloop was er weinig spanning te bespeuren. De derde omloop was er nog een heuse finale te kaatsen tussen Jacco en Harm tegen Eelke en Wietse en helaas voor laatstgenoemden stond Jacco degelijk te kaatsen en dat resulteerde in een 5-2 winst voor partuur Jacco de Jong en Harm Sijtsma. Met 21 eerste waren de kransen voor hen. Doordat partuur Eelke Idsardi en Wietse Sipma maar twee eersten behaalden deze partij, was de tweede prijs met vijftien eersten voor Sipke Meindersma en Sjouke Hellinga. In de B-klasse waren er tien parturen die streden om de kransen. In de eerste omloop was de partij tussen het partuur Pieter Wouda, Gerbrand Nicolai en Mervin Koudenburg en het trio Ronny de Wit, Elske Anke Zijlstra en Jolanda Wijnsma snel uit. Woude cs won met veel gemak; 5-0, 6-4. Het jonge duo Riemer Hoekstra en Meindert de Jong wonnen hun eerste wedstrijd van Raymond Hoekstra, Gerrit Kooistra en Liesbeth Wouda, waarna ze in de tweede omloop een staand nummer hadden. Hierdoor traden ze meteen in de halve finale aan en wel tegen het andere duo Metsje Sipma en Baukje Kroodsma. Beide dames hadden hun eerste twee partijen beide met 5-4 gewonnen, maar waren niet opgewassen tegen het jonge duo. De jongens zegevierden met 5-3 6-4. In de finale van de winnaarsronde kaatsten Hedzer Hoekstra, Lieuwe Jan Huisman en Warner Veltman tegen Riemer Hoekstra en Meindert de Jong. Bij de stand 5-3 6-6 konden Riemer en Meindert het niet uitmaken en werd het door een zitbal van Warner Veltman 5-4. Wederom werd het 6-6, maar nu maakte Riemer het uit door de bal prachtig te retourneren naar het perk en gingen hij en zijn maat Meindert met de kransen aan de haal. Voor Riemer betekende dat de dubbel, want hij had 's morgens ook al een krans gepakt op de Boerenpartij voor de jeugd. In de verliezersronde was het partuur Sietse Wijbenga, Henderike Schipper en Anette Hansma niet opgewassen tegen Marten Jan Borger, Pier Reitsma en Antsje Sijtsma. Laatstgenoemden wonnen daarna ook hun derde partij en wel van Raymond Hoekstra, Gerrit Kooistra en Liesbeth Wouda, waardoor Maarten Jan, Pieter en Antsje het in de finale van de verliezersronde mochten opnemen tegen Ype Dijkstra, Romke Barske en debutante Alberdina Reitsma. Die hadden na het verlies tegen het partuur van Hedzer Hoekstra cs hun tweede wedstrijd vrij gemakkelijk gewonnen van Ronny de Wit cs. Erg spannend werd de finale in de verliezersronde niet; het partuur van Marten Jan won eenvoudig met 5-1, 6-4. Ook deze dag had iedereen prijs, iedere kaatser kreeg een zak eigenheimers mee naar huis. Met een 'noflik' avondzonnetje werd er nog lang nagenoten van deze prachtige kaatsdag van KV De Trochsetters op sportpark De Streng in Ee. (Foto's: FotoBuKro.nl)