IJstijdenmuseum komt nog tienduizend euro tekort voor ingrijpende verbouwing

Buitenpost - Bijna twee jaar geleden stond het bestuur van de Stichting IJstijdenmuseum Buitenpost voor een dilemma. Vijf jaar na de oprichting bleek het museum voor de toekomst niet levensvatbaar te zijn met de huidige inkomsten van 50 eurocent per bezoeker. Het was niet alleen voor het bestuur maar ook voor de meer dan 50 vrijwilligers een grote teleurstelling dat het zo niet verder kon met het museum.

Overleg met de gemeente Achtkarspelen leverde op dat de gemeente best bereid is meer financiën uit de entrees van de Kruidhof aan het IJstijdenmuseum af te dragen, als het museum de kwaliteit aanmerkelijk zou verbeteren en ook het bedrijfsleven achter het museum zou gaan staan. Het bestuur heeft daarna in overleg met de provincie Fryslân, de museumfederatie, medewerkers van het Fries museum, Staatsbosbeheer, de Noardlike Fryske Wâlden en het bedrijfsleven plannen ontwikkeld voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het museum. In de aanvankelijke begroting dacht het bestuur het project nog te kunnen realiseren voor een bedrag van ongeveer 80.000 euro, waarboven een bedrag van 30.000 kon worden inverdiend door zelfwerkzaamheid van vrijwilligers. Bij de ontwikkeling van de verdere plannen bleek al snel dat de eisen die aan het nieuwe museum worden gesteld in verband met een registratie van het museum en educatie, het begrote bedrag te weinig zou zijn. Onderhand is een bijgestelde begroting gemaakt waarin alle eisen zijn opgenomen. De begroting is bijgesteld naar 105.000 euro, waar bovenop voor een bedrag van 30.000 euro zal worden uitgevoerd door vrijwilligers. De acties die vanaf begin 2011 zijn gevoerd hebben onderhand een bedrag van ruim 75.000 opgebracht. Opvallend is de grote steun uit het bedrijfsleven. Meer dan tachtig bedrijven uit de Friese Wouden zegden steun toe. ,,Die steun voelen we als een warme deken om ons heen", aldus voorzitter Jan Kloosterman. Het bedrijfsleven geeft aan dat zij recreatieve en toeristische activiteiten in de Friese Wouden belangrijk vinden. Ook de provincie, de gemeente Achtkarspelen en een groot aantal fondsen steunen de plannen financieel. Het bestuur steekt zelf ook 15.000 euro in de nieuwbouw waarmee er op het moment op de teller een bedrag van ruim 90.000 euro staat. De 10.000 die het museum nog tekort komt wil het bestuur heel graag nog binnen halen in het komende halfjaar. De plannen behelzen een aanbouw aan het museum en een bovenverdieping. In de aanbouw wordt middels exposities aandacht gelegd tussen de prehistorie en de landschappelijke elementen in de Friese Wouden. Het museum wordt meer educatief ingericht voor schoolbezoeken en groepen en in samenwerking met het Friesland College worden een aantal films opgenomen die verbindingen vanuit de prehistorie naar het huidige landschap laten zien. Met de AFûK in Leeuwarden worden routes als verbinding tussen museum en landschap opgenomen, waarbij bezoekers via hun mobieltje in het landschap op de routes informatie krijgen verstrekt. Ook wordt er een nieuw boek geschreven waarin de prehistorie wordt gekoppeld aan de landschappelijke elementen van nu. Nieuw is de bouw van een verdieping op het museum. Daarin wordt voor de vrijwilligers en het bestuur een kantine/vergaderruimte gerealiseerd. Ook wordt er een ruimte voor het depot ingericht op de bovenverdieping. De bibliotheek krijgt een plaats op de bovenverdieping en wordt opengesteld voor geïnteresseerden. Tot slot wordt op de bovenverdieping een ruimte ingericht voor jongeren, waarbij ontspanning en educatie de richtpunten zullen zijn. Op deze verdieping worden voor jongeren een aantal computers geplaatst die geschikt worden gemaakt voor educatieve jongerenprogramma's. In de maand oktober start het project en het bestuur verwacht samen met de vrijwilligers een nieuw museum in april 2013 te kunnen openen. Met de verbeteringen verwacht het bestuur meer bezoekers naar Buitenpost, het IJstijdenmuseum en de Kruidhof te kunnen trekken en het seizoen van opening te kunnen verlengen. Foto: artist impression van de nieuwe verdieping die op het museum wordt gebouwd.