Sanjesfertier heeft er een dierentuin bij

Feanwâlden - DE WESTEREEN - ,,Sjen, hearre, priuwe, fiele en rûke''. De beleving van het moment dient volgens de 22-jarige dierentuinbeheerder Wimer Visbeek van SanjesZoo te Feanwâlden centraal te staan bij de bezoekers.

Beleving typeerde hij dinsdag bij de officiële opening onder meer als verrassend. ,,Soms komme jo hjir op in hoeke út en witte jo net wat der achter stekt.'' De opening werd ingeluid door zijn moeder met het onder grote belangstelling verwijderen van een blinddoek bij een kunstdier. Zijn vader Klaas omschreef Wimer als een dierenmens. ,,Hy woe boer wurde, mar lit it komelken mar oer oan minsken lykas buorman Pieter Hekstra. Wy moatte hjir gjin kij melke, mar minsken”, vertelde hij tot hilariteit van de talrijke aanwezigen. De familie Visbeek wilde aanvankelijk een grote dierentuin inrichten op een 25 hectare groot gebied. In verband met de aanleg van de Centrale As dient Hekstra met zijn bedrijf alsnog uitgekocht te worden. De familie Visbeek, al eigenaar van Sanjesfertier en Sanjesplezier, nam daarom genoegen met twee hectare. Architect Sake van der Wal heeft met behulp van enkele hoveniers hiervoor een belevingspark ontworpen. De dieren zijn afkomstig uit alle hoeken van de wereld. Voor het complete verhaal, zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 13 juli. FOTO'S JELLE RAAP