Thema Provinciale Kerkendag 2012 is ‘Fryslân in beweging’

Heerenveen - De Provinciale Kerkendag Fryslân wordt op 7 oktober in Heerenveen gehouden. Het is een interkerkelijke bijeenkomst en wordt georganiseerd door de provinciale en plaatselijke Raad van Kerken. Het thema van de provinciale kerkendag 2012 in Heerenveen is niet toevallig ‘Fryslân in beweging’.

Beweging past bij Heerenveen als sportstad, maar beweging past ook bij mensen die inhoud willen geven aan hun leven. De kerkendag biedt in dit verband een inspirerend programma voor mensen die willen nadenken over geloof, kerk en wereld. De centrale vraag op de kerkendag is: ‘Waarvoor kom jij in beweging?’ De dag wordt afgesloten met een gezamenlijk viering om 17.00 uur in de Rooms Katholieke kerk in het Centrum van Heerenveen. Voorgangers zijn: Jan Alferink (RK), Neli de Haan (Baptist) en Bouke van Brug (Prot.). Verder zijn er bijdragen van een aantal jongeren en burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen. De samenzang wordt begeleid door een koperkwartet onder leiding van Piet Bergsma.