Start bouw Centrumplan Harkema

Harkema - Wethouder Jan Lammers van de gemeente Achtkarspelen en directeur Piet Alma van Vastbouw Vastgoedontwikkeling geven komende vrijdagmiddag - 13 juli - het officiële startsein voor de bouw van het Centrumplan Harkema.

Het plangebied van centrumplan Harkema wordt omsloten door de Nijkamp, Nijebuorren, Bouwe Harkemastrjitte en de Warmoltsstrjitte. Het plan wordt in fasen uitgevoerd. In de eerste fase worden een supermarkt (Poiesz), een medisch centrum en twaalf appartementen gebouwd. In het medisch centrum komen een huisartsenpraktijk, een apotheek en een praktijk voor fysiotherapie. De gemeente legt een parkeerterrein aan met een capaciteit van ongeveer honderd auto's. In de vervolgfasen van het plan kan extra winkelruimte en parkeergelegenheid gecreëerd worden. De winkels in Harkema zijn nu nog verspreid door het dorp. Het ontbreekt aan een centrale plek voor de dagelijkse boodschappen. Veel inwoners gaan daarom naar Surhuisterveen. Met de nieuwbouw verwacht de middenstand de concurrentie weer aan te kunnen. Bij de ontwikkeling van het centrumplan zijn Plaatselijk Belang Harkema en Handel & Industrie Harkema nauw betrokken geweest. Foto's: De Feanster/Atze H. van der Ploeg