Uitreiking boekje ‘Simke, prinses uit de Wâlden’

Twijzel - Wethouder Marten van der Veen van de gemeente Achtkarspelen heeft vrijdagmiddag het eerste exemplaar van het boekje 'Simke, prinses uit de Wālden' in ontvangst genomen. De uitreiking vond plaats in het Simke Kloostermanhūs in Twijzel.

Het boekje 'Simke, prinses uit de Wālden' is geschreven door Jant van der Weg-Laverman en wordt uitgegeven door uitgever Louw Dijkstra van uitgeverij Wijdemar uit Leeuwarden. Het boekje verhaalt over het leven en werk van de vermaarde Friese schrijfster en dichteres Simke Kloosterman, het Simkehūs en de -tuin, het Simke Kloostermanlien en de Simke Kloostermanpriis. Simke Klosterman werd geboren in Twijzel op 25 november 1876. Zij was het enige kind van de Friese dichter Jan Ritskes Kloosterman. Door het geld van haar ouders was Simke Kloosterman in staat om zich helemaal op het schrijven te richten. Ze debuteerde in het blad De Hollandsche Lelie, maar schreef alleen nog maar in het Fries, nadat er in 1898 werk van haar opgenomen was in het weekblad Sljucht en Rjucht. Simke Kloosterman is de schrijfster van de eerste Friese roman De Hoara’s fan Hastings (1921). Stichting It Simke Kloostermanlien beheert de nalatenschap van Simke Kloosterman. Simke Kloosterman bepaalde in haar testament dat het ‘Lien’ het huis en de tuin in stand moest houden en dat de stichting een deel van haar vermogen moest aanwenden voor de promotie van de Friese literatuur. Uit de fondsen waar het bestuur van de stichting het beheer over heeft, wordt eens in de drie jaar een bedrag beschikbaar gesteld voor de Simke Kloostermanpriis voor kinder- en jeugdboeken. Foto's: Geert Huisman