Partuur De Eker uit Anjum derde op FK Schoolkaatsen bij de jongens

Anjum - Het partuur Sytse Koree, Gerrit Dijkstra van Jan Tijtsma van cbs De Eker is gistermiddag op kaatsveld De Sonneborgh in Leeuwarden derde geworden op Fries kampioenschap Schoolkaatsen.

Het partuur Arjen Raap, Meindert de Jong en Harm Kroodsma van De Gearing uit Ee kon geen potten breken. De trio Anjumers rekende in de eerste omloop met 5-3 af met het partuur van De Twamêster uit Wergea. Na een korte pauze werd ook het schoolpartuur van De Wizebeam uit Minnertsga met 5-1 aan de telegraaf genageld. Na een korte warming-up sloegen Sytze Koree, Gerrit Dijkstra en Jan Tijtsma ook met gemak De Arik uit Makkum eraf met andermaal 5-1. Na deze drie gewonnen partijen kwam de finale binnen handbereikt, maar dan moest er gewonnen worden van het sterke trio van de Tamsmaskoalle uit Tzummarum. Het ging steeds gelijk op, maar op de beslissende slagen trok Tzummarum het vaakst aan het langste eind en was het eerste spel aan de telegraaf voor hen. Daarin konden de Anjumer jongens geen verandering brengen en zo ging ook het tweede bordje naar de Tzummarumers en trokken zijn uiteindelijk de overwinning naar zich toe. Daardoor moesten Sytse Koree, Gerrit Dijkstra en Jan Tijtsma (foto) uiteindelijk genoegen nemen met de derde prijs, maar daarmee konden ze best tevreden zijn. De hadden per slot van rekening verloren van de Fries kampioen, want het partuur van de Tamsmaskoalle pakte ook in de eindstrijd de winst. Eindstand: Uitslag jongens: 1. Tamsmaskoalle uit Tzummarum met Harm de Vries, Sjoerd Keizer, Jelle Pieter van der Walt. 2. De Twilling uit Stiens met Nanne Rijpstra, Ate Ruisch, Jannica van der Ploeg. 3. De Eker uit Anjum met Gerrit Dijkstra, Jan Tijtsma, Sytse Koree. Uitslag meisjes: 1. De Gielguorde uit Mantgum met Bregt Arendz en Amarins de Groot. 2. De Utskoat uit Witmarsum met Selma van der Molen en Anneke Smit. 3. De Foareker uit Easterein met Jeska Terpstra, Selma de Boer en Mirjam Punter. 3. It Fûnemint, Wommels. Nynke Beckers, Nynke Marije Faber, Rixt Wijnia.