Leerlingen Techno renoveren schoolplein De Saad

Damwâld - Enkele jaren geleden heeft Mavo De Saad in samenwerking met het bedrijfsleven en ROC’s Friese Poort en Friesland College het vak Techno opgezet.

Leerlingen die voor het vak Techno kiezen, hebben bij een vervolgopleiding meer aansluiting bij technische vakken. Onderdelen van Techno zijn onder andere installatietechniek, transport & logistiek en elektrotechniek. Afgelopen najaar zijn leerlingen van klas 4 bezig geweest met de module infrabeheer en één van de opdrachten van deze module was een facelift te bedenken voor het schoolplein. De leerlingen hebben binnen bepaalde kaders plannen ontworpen waarmee het schoolplein er uit komt te zien volgens de wensen van de huidige generatie jongeren. Van al deze ontwerpen is een mix gemaakt dat uiteindelijk geresulteerd heeft in een definitief ontwerp. Vorige week werd het startsein gegeven voor de renovatie en naar verwachting zal eind deze week het project klaar zijn. Resultaat: een vernieuwd schoolplein dat voldoet aan de wensen van jongeren. (Foto: Andries Westra)